Prof. Dr. Nilüfer Kahraman - Lisans Programı - Dersler

Gazi Eğitim Fakültesi

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Güz Dönemi

Bilimsel okur-yazarlık hedeflenmektedir. Araştırma yöntem ve teknikleri ile ilgili temel bilgiler ve bilimsel etik konularına  odaklanılmaktadır.

Bahar-Güz Dönemleri

Ders İçeriği: Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not verme.

Doktora Programı Dersleri

Prof. Dr. Nilüfer Kahraman - Doktora Programı - Dersler

Gazi Eğitim Fakültesi

Odak ve hedef grup: Araştırma yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgi derinliği sağlayabilecek, bilimsel standartlar, etik ve onur konulaında kuramsal tartışmaları ve bu tartışmaları zenginleştirebilecek bilimsel okuma ve yazma çalışmalarına odaklanılmaktadır. Temel bir araştırma yöntemleri dersi almış kişilere açıktır.

Odak ve hedef grup: Klasik ölçme teorisi uygulamalarından örtük özellik modellerine uzanan bir dizi farklı Madde Tepki Kuramı çalışılacaktır. Kuram ağırlıklı olarak işlenecek bu derste ayrıca, çalışılan psikometrik modellerin hesaplamaları yapılacak; temel ölçme kavramları ve ölçek geliştirme ve değerlendirme süreçleriyle olan ilişkilerine odaklanılacaktır. Çok seviyeli İstatistik ve Test Kuramı I dersini alan kişilere açıktır.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
Örtük Özellik Ölçme ve Boylamsal Analizler

Odak ve hedef grup: Örtük özellik teorisi modellerinin boylamsal uygulamalar için genişletilmiş modelleri ile çalışıldığı bu derste, sadece istatistiksel uygulamalarla sınırlı kalınmayıp bu yöntemlerin temel ölçme kavramlarıyla ve ölçek geliştirme ve değerlendirme süreçleriyle olan ilişkilerine odaklanılmaktadır. Çok-seviyeli İstatistiksel modeller, Test Kuramları II ve Yapısal Esitlik Modeli derslerini alan öğrenciler için tasarlanmıştır