Akademik Çalışmalar

Kahraman, N, Akbaş, D. & Sözer, E. (2019). Bilişsel-olmayan öğrenme durum ve süreçlerini ölçme ve değerlendirmede boylamsal yaklaşımlar: duygu cetveli alan uygulaması örneği. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 257-269.

Akbas, D. & Kahraman, N. (2019). Bireysel Farkliliklarin Kategorik Degiskenler Olarak Modellenmesinde Ortuk Sinif Analizi Kullanimi icin Uygulama Kilavuzu: Psikolojik Dayaniklilik Ornegi. Akdeniz Egitim Arastirmalari Dergisi, 13(29), 356-382.

Sözer, E., & Kahraman, N. (2019). Boylamsal Ölçme Modelleri için Geçerlilik Argümanı: Çoklu-Özellik Çoklu-Yöntem ve Örtük Büyüme Modellerinin Kullanımı. Elementary Education Online, 18(3).

Akbas, D. & Kahraman, N. (2020). Psikolojik Dayanıklılık İçin Boylamsal Bir Ölçme Modeli: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 51(51), 220-242.