top of page
Lisans Dersleri

Prof. Dr. Nilüfer Kahraman - Lisans Programı - Dersler

Gazi Eğitim Fakültesi

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Güz Dönemi

Bilimsel okur-yazarlık hedeflenmektedir. Araştırma yöntem ve teknikleri ile ilgili temel bilgiler ve bilimsel etik konularına  odaklanılmaktadır.

Bahar-Güz Dönemleri

Ders İçeriği: Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not verme.

İletişim
Yüksek Lisans - Doktora Programı Dersleri

Prof. Dr. Nilüfer Kahraman - Doktora Programı - Dersler

Gazi Eğitim Fakültesi

Odak ve hedef grup: Araştırma yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgi derinliği sağlayabilecek, bilimsel standartlar, etik ve onur konularında kuramsal tartışmaları ve bu tartışmaları zenginleştirebilecek bilimsel okuma ve yazma çalışmalarına odaklanılmaktadır. Temel bir araştırma yöntemleri dersi almış kişilere açıktır.

Odak ve hedef grup: Klasik ölçme teorisi uygulamalarından örtük özellik modellerine uzanan bir dizi farklı Madde Tepki Kuramı çalışılacaktır. Kuram ağırlıklı olarak işlenecek bu derste ayrıca, çalışılan psikometrik modellerin hesaplamaları yapılacak; temel ölçme kavramları ve ölçek geliştirme ve değerlendirme süreçleriyle olan ilişkilerine odaklanılacaktır. Çok seviyeli İstatistik ve Test Kuramı I dersini alan kişilere açıktır.

YL-Doktora Dersleri
(DR) Örtük Özellik Ölçme ve Boylamsal Analizler

Odak ve hedef grup: Örtük özellik teorisi modellerinin boylamsal uygulamalar için genişletilmiş modelleri ile çalışıldığı bu derste, sadece istatistiksel uygulamalarla sınırlı kalınmayıp bu yöntemlerin temel ölçme kavramlarıyla ve ölçek geliştirme ve değerlendirme süreçleriyle olan ilişkilerine odaklanılmaktadır. Çok-seviyeli İstatistiksel modeller, Test Kuramları II ve Yapısal Esitlik Modeli derslerini alan öğrenciler için tasarlanmıştır

Bu derste, istatistiksel bilgi ve becerilerin R programlama dili aracılığı ile veri manipülasyonu ve analizinde kullanımına odaklanılmaktadır. Kodlama ağırlıklı çalışmalar en temelde  üç alt başlık düşünülerek planlanmıştır: 1. veri  yönetimi Birey, madde ve Test parametre tahminleri için istatistiksel model hesaplamaları.

Yayınlar 2004-2015

Kahraman, N., & Brown, C. B. (2015). Using multigroup confirmatory factor analysis to test measurement invariance in raters: a clinical skills examination application. Applied Measurement in Education, 28(4), 350-366.

Kahraman, N. (2014). An Explanatory Item Response Theory Approach for a Computer-Based Case Simulation Test. Eurasian Journal of Educational Research, 54, 117-134.

Kahraman, N., Cuddy, M. M., & Clauser, B. E. (2013). Modeling pacing behavior and test speededness using latent growth curve models. Applied Psychological Measurement, 37(5), 343-360.

Kahraman, N. (2013). Unidimensional interpretations for multidimensional test items. Journal of Educational Measurement, 50(2), 227-246.

Brown, C. B., & Kahraman, N. (2013). Exploring psychometric models to enhance standardized patient quality assurance: evaluating standardized patient performance over time. Academic Medicine, 88(6), 866-871.

Raymond, M. R., Swygert, K. A., & Kahraman, N. (2012). Psychometric equivalence of ratings for repeat examinees on a performance assessment for physician licensure. Journal of Educational Measurement, 49(4), 339-361.

Raymond, M. R., Swygert, K. A., & Kahraman, N. (2012). Measurement precision for repeat examinees on a standardized patient examination. Advances in health sciences education, 17(3), 325-337.

Kahraman, N., De Champlain, A., & Raymond, M. (2012). Modeling the psychometric properties of complex performance assessment tasks using confirmatory factor analysis: A multistage model for calibrating tasks. Applied Measurement in Education, 25(1), 79-95.

Raymond, M. R., Kahraman, N., Swygert, K. A., & Balog, K. P. (2011). Evaluating construct equivalence and criterion-related validity for repeat examinees on a standardized patient examination. Academic Medicine, 86(10), 1253-1259.

Kahraman, N., & Thompson, T. (2011). Relating unidimensional IRT parameters to a multidimensional response space: A review of two alternative projection IRT models for scoring subscales. Journal of educational measurement, 48(2), 146-164.

Clauser, B. E., Balog, K., Harik, P., Mee, J., & Kahraman, N. (2009). A multivariate generalizability analysis of history-taking and physical examination scores from the USMLE step 2 clinical skills examination. Academic Medicine, 84(10), S86-S89.

Kahraman, N., Clauser, B. E., & Margolis, M. J. (2008). A comparison of alternative item weighting strategies on the data gathering component of a clinical skills performance assessment. Academic Medicine, 83(10), S72-S75.

Kahraman, N., & Kamata, A. (2004). Increasing the precision of subscale scores by using out-of-scale information. Applied psychological measurement, 28(6), 407-426.

Yayınlar
bottom of page