R İle İstatistiksel Programlama

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Programı

Yüksek Lisans Dersi

AOI.sec.plot11.jpg

Ders İçeriği:

Bu derste, istatistiksel bilgi ve becerilerin R programlama dili aracılığı ile veri manipülasyonu ve analizinde kullanımına odaklanılmaktadır. Kodlama ağırlıklı çalışmalar en temelde  üç alt başlık düşünülerek planlanmıştır: 1. veri  yönetimi Birey, madde ve Test parametre tahminleri için istatistiksel model hesaplamaları.

Dersi alan öğrencilerden daha önceden proglama yapmayı bilmeleri beklenmemektedir. Ancak, temel istatistiksel bilgi ve becerilerin eksikliği bu dersteki başarıyı olumsuz etkileyecektir.

Tekrar uygulamaları için kendi tercihiniz olan veri setlerini kullanabilir veya dersin öğretim üyesinden talep edebilirsiniz..

Dersi veren: Dr. Nilüfer Kahraman

Kredisi (AKTS): 3 (6) 

Fakülte: Gazi Eğitim Fakültesi

Dersin dili: TR
Akademik dönem: Bahar

Dersin içeriği ve ölçme ve değerlendirme planı gerekli görüldüğü durumlarda değişime açıktır. Ancak, en temelde öğrenciden beklenen, bir ölçme veri seti üzerinden, bir araştırma sorusunu yanıtlama amaçlı bir "istatistksel analiz ve sonuçları raporu" hazırlamasıdır. Ürün dosyasına olması beklenenler:   :

  • Giriş: Çalışmaya konu araştırma sorusu ve ölçme verisinin kısa tanıtımı. Ölçümlerin hangi özellikleri ölçtüğü konusunda teorik ve varsa ampirik bilgilerin kısa paylaşımı. 

  • Kodlama 1. Ham Veri işleme: R'a aktarma ve analizler için hazır formata getirme amaçlı, R kod dosyası (script). Değişkenlerin veri türlerinin belirlenmesi, modifiesi, vb. (categorical, factor, etc.) 

  • Kodlama 2. Ham verinin tasnifi: Kaç değişken var, hangileri kategorik,, kategoriler neler, kayıp veri durumu nedir?  

  • Kodlama 3. Veriyi görseller ve temel istatistikler ile inceleme:  Grafikler alma ve yorumlama

  • Kodlama 4. Ham veriyi temizleme, istenen yeni değişkenlerin oluşturulması ile veriyi şekillendirme;  Tekrar görseller ve temel istatistikler ile inceleme

  • Kodlama 5. İstatistiksel analizler:  girişte verilen araştırma sorusunu yanıtlamada kullanılacak istatistiksel modeller seçme, uygulama, değerlendirme ve yorumlama. 

  • Raporlama: Girişten yorumlamaya kadar geçen süreci tartışma ve raporlaştırma. 

Education

2015-2017

University Name

2011-2014

University Name

2007-2014

University Name

This is your Education description. Concisely describe your degree and any other highlights of your studies. Make sure to include relevant skills, accomplishments, and milestones gained. Don’t forget to adjust the timeframe in the subtitle.

This is your Education description. Concisely describe your degree and any other highlights of your studies. Make sure to include relevant skills, accomplishments, and milestones gained. Don’t forget to adjust the timeframe in the subtitle.

This is your Education description. Concisely describe your degree and any other highlights of your studies. Make sure to include relevant skills, accomplishments, and milestones gained. Don’t forget to adjust the timeframe in the subtitle.