top of page

Ders 2: Eğitimde kullanılan ölçme araçlarının nitelikleri

 Genel bakış

Bu ders size sınıf-içi ölçme ve değerlendirme uygulamaları için çok önemli olan güvenirlik ve geçerlilik kavramları ve nasıl bağdaştıkları konusunda örnekler sunacaktır. 

Ders 2.Sayfa başı

Kazanımlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra öğrencinin şu kazanımlara ulaşması beklenmektedir:

• Ölçme araç ve yöntemleriyle ilgili nitelikleri açıklayabilme

• Ölçme araç ve yöntemleriyle ilgili temel kavramları tanımlayabilme

• Gerçek puan kuramını açıklayabilme

• Gerçek puan kuramıyla ölçme araç ve yöntemlerinin nitelikleri arasındaki ilişkiyi kavrayabilme

• Hatanın kaynaklarını ve türlerini açıklayabilme

• Ölçme aracının nitelikleriyle ölçme sonuçlarına karışan hata ara­sındaki ilişkileri açıklayabilme

• Güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık kavramlarım tanımlayabilme

• Güvenirlik kavramının ortaya çıkış amacım açıklayabilme

• Güvenirlik kestirme yöntemlerim kavrayabilme

• Bir ölçme aracının güvenirliğini kestirebilme

• Geçerlik türlerim açıklayabilme

• Bir aracın geçerliğini kanıtlamak için izlenebilecek uygun yolu se­çebilme

• Ölçme aracının kullanışlılığını artırmak için hangi önlemlerin alınması gerektiğim kavrayabilme

bottom of page