Biyometrik Ölçme Araçları ile Desteklenmiş Bir Meta-Bilişsel Yenilikler E-Envanteri Geliştirme Projesi

Öğretmen adaylarının bilgi, beceri ve karakter güçleri üzerine bir çalışma

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin ve de özellikle öğretmen adaylarının meta-bilişsel yeterliliklerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek, yüksek teknoloji destekli ölçme araç ve yöntemlerini içeren yenilikçi (innovative) bir Meta-Bilişsel Yetkinlikler E-Envanteri (METABİYET E-Envanteri) geliştirmektir. Meta-bilişsel becerilerin belirlenmesinde ve tanımlanmasında Goldman (1995) tarafından tanımlanan duygusal zeka ve Eğitim Bilimlerinde tanımlanan sosyal-duygusal öğrenme kuramlarını da içerecek şekilde genişletilmiş bir kuramsal yapı temele alınacaktır. METABİYET E-Envanteri, Büyük 5 Kişilik Envanteri (Morsunbul, 2014) gibi geleneksel ölçeklerin yanında, son yıllarda personel seçme ve değerlendirme çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaya başlayan davranış odaklı maddeleri (Behavioral Interview Questions), görsel olarak zenginleştirilmiş deneysel maddeleri ve bireylerin maddelere cevap verirken dışarıdan gözlenebilecek biyometrik ölçümleri (örn, ekran üzerinde bireyin baktığı noktaları ve geçişleri gerçek zamanlı kaydedebilen elektroensefalogram) içerecek şekilde tasarlanacak ve uygulanacaktır. METABİYET E-Envanteri ile hedeflenen, genelde üniversite öğrencilerine ve özelde öğretmen adaylarına mesleki başarı için sahip olmaları veya geliştirmeleri gereken kişilik ve karakter özellikleri ve sosyal-duygusal öğrenmeler ile ilgili de detaylı geri bildirim sağlamaktır. Böylece üniversite öğrencileri, iş hayatlarında başarılı olabilmeleri için ihtiyaç duyacakları sosyal-duygusal beceriler hakkında henüz daha öğrenci iken bir iç görü geliştirebilecek geri bildirimler alabilecek ve akademik bilgi ve becerilerini bir üst düzeye taşıyarak mesleki performanslarına aktarabileceklerdir.