top of page

Boylamsal Ölçme ve Araştırma Desenleri ile Değişim ve Gelişimi İzleme: Kuram, Uygulama ve Analizler Çalıştayı

EDUCongress, 17-19 Kasım 2022 Antalya

Öğrencilerin beceri ve eğilimleri ile ilgili durum ve değişim/gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde izlenmesi, değişime duyarlı ölçme desenleri ile ancak mümkün olacaktır. Bu bağlamda, boylamsal ölçme ve araştırma desenleri ve bu desenler ile toplanabilecek tekrarlı ölçümlerin analizlerinde kullanılabilecek istatistiksel yöntemler üzerinde durulacaktır. Çağın getirdiği teknolojik imkânların tekrarlı veya zaman-serisi gözlemler almayı oldukça kolaylaştırdığını örneklendiren, çevrimiçi platformlar ve biyometrik ölçümlü laboratuvar düzenekleri ile toplanmış gerçek verileri içeren uygulama örnekleri paylaşılacaktır.

 
Çalıştay Uygulama Dosyaları

Çalıştay yeri ve zamanı

Kongre Oteli (Aska Lara Hotel)

18 Kasım 2022, 9.00-17.30

Çalıştay Ekibi

Prof. Dr. Nilüfer Kahraman

Dr. Arş. Gör. Derya Akbaş

Dr. Öğr. Üye. Esra Sözer Boz

Arş. Gör. E. Cihat Çorbacı

Araştırmacılar hakkında bilgi için tıklayınız. 

İçerik

Değişime duyarlı ölçme desenleri; Ölçmede boylamsal uygulamalar; Gelişim ve değişimi izleme; Boylamsal araştırma desenleri; Statik ve dinamik yapılı özellikleri ölçme; Tekrarlı ölçümler ve zaman serilerine geçiş; gelişim/değişimin istatistiksel olarak modellenmesi; Boylamsal veri analizi; Örtük büyüme ve Örtük Geçiş Modelleri; Tekrarlı ve zaman-serisi veriler üzerinden örnek uygulamalar

Çalıştay Programı

Educongress_program.png
bottom of page