top of page

Ders 3: Temel İstatistiksel Kavramlar

 Genel bakış

Bu ders size sınıf-içi ölçme ve değerlendirme uygulamaları için çok önemli olan güvenirlik ve geçerlilik kavramları ve nasıl bağdaştıkları konusunda örnekler sunacaktır. 

Kazanımlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra öğrencinin şu kazanımlara ulaşması beklenmektedir:

• Ölçme araç ve yöntemleriyle ilgili nitelikleri açıklayabilme

• Ölçme araç ve yöntemleriyle ilgili temel kavramları tanımlayabilme

• Gerçek puan kuramını açıklayabilme

• Gerçek puan kuramıyla ölçme araç ve yöntemlerinin nitelikleri arasındaki ilişkiyi kavrayabilme

• Hatanın kaynaklarını ve türlerini açıklayabilme

• Ölçme aracının nitelikleriyle ölçme sonuçlarına karışan hata ara­sındaki ilişkileri açıklayabilme

• Güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık kavramlarım tanımlayabilme

• Güvenirlik kavramının ortaya çıkış amacım açıklayabilme

• Güvenirlik kestirme yöntemlerim kavrayabilme

• Bir ölçme aracının güvenirliğini kestirebilme

• Geçerlik türlerim açıklayabilme

• Bir aracın geçerliğini kanıtlamak için izlenebilecek uygun yolu se­çebilme

• Ölçme aracının kullanışlılığını artırmak için hangi önlemlerin alınması gerektiğim kavrayabilme

bottom of page