top of page

Ders 1: Ölçmenin Temelleri

 Genel bakış

Bu ilk ders sizi sınıf-içi ölçme ve değerlendirme uygulamaları için önemli olan kavramlarla tanıştıracak ve bu uygulamaların öğretim yöntemleri ile nasıl bağdaştığı konusunda örnekler sunacaktır. 

Kazanımlar

Bu dersin sonunda öğrenci, ölçme, ölçüt, ölçek ve değerlendirme kavramlarını ve türlerini

  • tanımlayabilir, 

  • örneklendirebilir

  • (örneğin zayıf ve güçlü yanları açısından) karşılaştırabilir

  • verilen bir eğitsel süreç için uygunluğu açısından, tartışabilir ve

  • gerektiği durumlarda, alternatif uygulamalar için yeni öneriler getirebilir

bottom of page