top of page

 

Psikomotor Alan Hedefleri

 

PSİKOMOTOR ALANDA HEDEFLERİN YAZILMASI

 

Psikomotor alan zihin ve kas koordinasyonu gerektiren becerilerin baskın olduğu alandır. Bu alanda beceriler ön plandadır. Öğrenilmiş fiziki davranışlar bu alanın içerisine girer. Psikomotor hedefler aşamalı olarak basitten karmaşığa , kolaydan zora doğru ve bir öncekine dayalı bir sonrakine hazırlayıcı olarak sıralanır.

Psikomotor alan hedefleri:

Ø  Algılama/Uyarılma

Ø  Kurulma

Ø  Klavuzluk Yapma

Ø  Mekanikleşme

Ø  Beceri haline getirme

Ø  Uyum

Ø  Yaratma

 

UYARILMA 

(Becerinin nasıl yapıldığı öğrenci tarafından gözlenir, vücut o işi yapmaya hazır hale getirilir.)

 • Bilgisayar birimlerini tanıyabilme

 • Maddenin renk ve kokusuna bakarak, ne olduğunu yazma/ söyleme

 • Trafik dersinde çeşitli levhaları tanıma

KURULMA 

(Davranışa hazır olma halidir. Zihinsel, fiziksel ve duyuşsal olarak hazır olmayı içerir.)

 • 100 metre koşu yarışı için vücudu hazır hale getiriş.

 • Bisiklet kullanma için hazırlanma

KLAVUZ DENETİMİNDE YAPMA

 (Davranışlar öğretmen yardımıyla, öğretmenin gözetimi ya da denetiminde yapılır. Öğrencinin bir işlem basamaklarını bir rehber/ usta denetiminde yapmasıdır. Taklit ve deneme-yanılmadan oluşur. Öğrenci hareketi önce taklit ederek yapar, sonra kendisi bağımsız olarak yapar.)

 • Bilgisayarın donanım parçalarını öğretmen gözetiminde sökebilme

 • Yemek kitabından faydalanarak yemek pişirme

 • Trafik kurallarına uyabilme

 • Beden eğitimi dersinde istenilen hareketi öğretmen yardımıyla yapabilme

BECERİ HALİNE GETİRME 

(Öğrenci, davranışları kendi başına, hiç kimseden yardım almadan; istenilen nitelikte, istenilen sürede ya da istenilen yeterlikte yapabilir.)

 • Bilgisayarda on parmakla yazı yazabilme

 • Bilgisayar donanım parçalarını kurallarına uygun bir şekilde sökebilme

 • On parmakla, en fazla dört hata yaparak, bir dakikada 64 vuruşla istenilen yazıyı kolayca yazabilme

 • Bilgisayarın donanım parçalarını kurallarına uygun bir şekilde 15’da kolayca sökebilme

 • −Karadeniz bölgesinin fiziki haritasının taslağını ezbere çizebilme

 • −Bir bisikleti kullanabilme

DURUMA UYDURMA

(Kazanılan becerilerin yeni bir problem durumuna kolayca uygulanmasıdır. Bilgi transferi söz konudur.)

 • Elde ettiği becerilerle, ilk kez karşılaştığı bir elektronik aleti kolayca sökebilme

 • Elde ettiği becerilerle, programların yeni versiyonlarını kolayca çalıştırabilme

YARATMA

(Senteze eşdeğerdir. Yeni, orijinal bir şey ortaya koyma esastır.)

 • Yeni ve orijinal bir beste yapabilme
 • Duygu ve düşünlerini anlatan özgün bir resim yapabilme.
 • Özel bir basket atış yöntemi geliştirme.

 • Sağlığımızı koruyalı ünitesinde yeni bir resim yapabilme

 • −Yeni bir yüksek atlama tekniği geliştirme.

                 

bottom of page