Ekiple Tanışın

NK_offical_photo.jpeg

Prof. Dr. Nilüfer Kahraman

Email

CV

Uzun yıllar boyunca çok seviyeli ve çok boyutlu istatistiksel modeller ile büyük ölçekli sınav verilerinin modellenmesi üzerine çalışmış olsam da, son yıllarda, herbir öğrenciye, bireysel ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda, kendi zaman çizgisi içinde gösterdiği gelişimi/öğrenmeyi onayan ve onurlandıran derinlikte gerbildirimler sağlamada kullanışlı olabilecek hassasslıkta tasarlanmış ölçme ve değerlendirme uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konularında proje çalışmaları yürütmekteyim. Bu konudaki tüm motivasyonumu  borçlu olduğum, Dr. Derya Akbaş, Dr. Esra Sözer ve E. Cihat Çorbacı, mevcut projelerimizin, yüksek teknoloji destekli uygulama ve analiz aşamalarında aktif olarak görev almakta ve gelecek AR-GE projelerimiz için ihtiyacımız olan labaratuar protokolleri ve hibrid ölçme yöntemlerini kayıt altına alarak, benzer konularda çalışan diğer araştırmacılara destek verebilecek çalışma paketleri oluşturmaktalar. 

derya.jpg

Arş. Gör. Dr. Derya Akbaş

Email

CV

Lisans mezuniyetimin ardından bir yıl matematik öğretmeni olarak çalıştıktan sonra, önceleri ilgi duymuş olduğum Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme bölümünde lisansüstü eğitime ve araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. Ne mutlu ki bu süreçte yolum Dr. Nilüfer Kahraman ve ekip arkadaşlarımla kesişti ve hem akademik hem kişisel olarak geliştiğim bir eğitim süreci tamamladım. Danışmanım ve ekip arkadaşlarım ile birlikte, değişime/gelişime açık yapıların ölçülmesi ve modellenmesi üzerine ve biyometrik cihazlarla desteklenmiş ölçümler üzerine çalışmalar yürüterek, ilgilendiğimiz yapıları nasıl daha iyi ölçebiliriz ve bunları nasıl modelleyebiliriz sorularına yanıt aradık ve aramaya devam ediyoruz. 

esra.JPG

Dr. Öğr. Gör. Esra Sözer Boz

Email

CV

Ekleniyor

ECC_photo.jpg

Arş. Gör. E. Cihat Çorbacı

Email

CV

Ekleniyor