top of page

SUNULAR

Seshat grubu AR-GE çalışmaları ile ilgili kongre-çalıştay sunuları 

Seshat Grubu

Yüksek Lisans ve Doktora Tez Çalışmaları

AR-GE PROJELERi

SESHAT Grubu

AR-GE Projeleri

Sayfa başı

Ölçme ve Değerlendirme Alanı için Alternatif Yöntemler ve Boylamsal Yaklaşımlar AR-GE Paylaşım Platformu

KONGRE-ÇALIŞTAY SUNULAR

EDUCongress, 18.11. 2022 - Boylamsal Ölçme ve Araştırma Desenleri ile Değişim ve Gelişimi İzleme: Kuram, Uygulama ve Analizler
BOUN, 13.9. 2022 - Madde Tepki Kuramı ile Test Geliştirme
Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Nasıl Geliştirilir? Kuramdan Uygulamaya Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Geliştirme” Etkinliği – Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul
8. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 20.9. 2022 - Psikometride Zaman Serileri ile İlgili Son Gelişmeler: Örtük Büyüme ve Geçiş Analizleri ile Değişimi Modelleme
 
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresi, 2021 Online, 30.5. 2020 - Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları  Ulusal Kongresi, 2021 Online, 30.5. 2020
 (Youtube yayını)
EJER Congress 2020 Online, 11. 9. 2020 - Boylamsal ölçme desenleri ve zaman serisi ölçümler
Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Araştırma Yöntemleri Çalıştayı, 21.9.2018 - Tekrarlı Ölçümlerin Analizi
BAP Proje Önerisi, Gazi Üniversitesi, 7.1.2019
Sunular

MAKALELER

Makaleler

Akbas, D. & Kahraman, N. (2020). Psikolojik Dayanıklılık İçin Boylamsal Bir Ölçme Modeli: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 51(51), 220-242.

Akbas, D. & Kahraman, N. (2019). Bireysel Farkliliklarin Kategorik Degiskenler Olarak Modellenmesinde Ortuk Sinif Analizi Kullanimi icin Uygulama Kilavuzu: Psikolojik Dayaniklilik Ornegi. Akdeniz Egitim Arastirmalari Dergisi, 13(29), 356-382.

Sözer, E., & Kahraman, N. (2019). Boylamsal Ölçme Modelleri için Geçerlilik Argümanı: Çoklu-Özellik Çoklu-Yöntem ve Örtük Büyüme Modellerinin Kullanımı. Elementary Education Online, 18(3).

Kahraman, N, Akbaş, D. & Sözer, E. (2019). Bilişsel-olmayan öğrenme durum ve süreçlerini ölçme ve değerlendirmede boylamsal yaklaşımlar: duygu cetveli alan uygulaması örneği. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 257-269.

ÇALIŞMA PAKETLERİ

Örtük Sınıf Modelleri Çalışma Paketi
Yakında

Çalışma paketine ek örnek olarak (araştırma deseni, veriler, model hesaplamaları, bulgular ve sonuç tarışmaları için) bknz.

Akbas, D. & Kahraman, N. (2020). Psikolojik Dayanıklılık İçin Boylamsal Bir Ölçme Modeli: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 51(51), 220-242.

Çalışma paketine temel teşkil eden ve çalışarak öğrenmek isteyenler için hazırlanmış olan Örtük Sınıf Analizi Kılavuzu için bknz.

Akbas, D. & Kahraman, N. (2019). Bireysel Farkliliklarin Kategorik Degiskenler Olarak Modellenmesinde Ortuk Sinif Analizi Kullanimi icin Uygulama Kilavuzu: Psikolojik Dayaniklilik Ornegi. Akdeniz Egitim Arastirmalari Dergisi, 13(29), 356-382.​

Örtük Büyüme Modelleri Çalışma Paketi
Yakında

Örtük Özellik Büyüme Çalışma paketinde kullanılan araştırma deseni, veriler, model hesaplamaları, bulgular ve sonuç tarışmaları için bknz.

Sözer, E., & Kahraman, N. (2019). Boylamsal Ölçme Modelleri için Geçerlilik Argümanı: Çoklu-Özellik Çoklu-Yöntem ve Örtük Büyüme Modellerinin Kullanımı. Elementary Education Online, 18(3).

Örtük Büyüme Sınıf Modelleri Çalışma Paketi
Yakında

Örtük Büyüme ve Sınıf Modelleri Çalışma paketinde kullanılan araştırma deseni, veriler, model hesaplamaları, bulgular ve sonuç tarışmaları için bknz.

-------

Çalışma Paketleri

ÜRETİLEN TEZLER

Tezler
Görsel olarak zenginleştirilmiş yenilikçi madde formatı geliştirilmesi ve uygulamalı olarak değerlendirilmesi
7. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde işbirlikli problem çözme becerilerinin gelişiminin izlenmesinde kullanılabilecek boylamsal bir test deseni
Örtük büyüme ve örtük sınıf modelleri: Bireysel iyi oluş durumu üzerine prospektif bir alan uygulaması
Kategorik bireysel farklılıkların izlendiği ölçme modelleri için örtük sınıf ve geçiş modelleri: Psikolojik dayanıklılık üzerine boylamsal bir uygulama
bottom of page